• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Selasa, 28 Mei 2024

PCNU Jombang

SUSUNAN PERUBAHAN ANTARWAKTU PCNU KABUPATEN JOMBANG MASA KHIDMAH 2023-2024 


MUSTASYAR

KH Masduqi Abdurrohman
KH Taufiqurrahman Muchith
KH Cholil Dahlan
KH Ahmad Tamim Romly
KH M Hasib Wahab
KH Abdul Hakim Mahfudz
Dr KH Afifudin Dimyathi 
KH Abdul Latif Malik


SYURIYAH

Rais: KH Achmad Hasan
Wakil Rais: Habib Muhammad bin Salim Assegaf 
Wakil Rais: KH Zaimuddin Wijaya As'ad 
Wakil Rais: Drs KH Taufiq Abdul Djalil
Wakil Rais: Dr KH Abdul Kholiq Hasan, M.HI
Wakil Rais: KH Habib Sholeh
Wakil Rais: KH Ainul Yaqin


KATIB

Katib: Dr Sholahudin Fathurrahman SH, M.SI
Wakil Katib: KH M Ali Imron
Wakil Katib: H Basyaruddin Saleh 
Wakil Katib: Muhammad Muhyiddin S.Pd.I, MH
Wakil Katib: Mochamad Afairur Ramadlan S.Pd.I


A'WAN 

KH Najib Muhammad
KH Abdul Hadi Yusuf Masyhar
KH Abdul Rozaq Sholeh
Dr KH Mujib Adnan
KH Mustain Hasan
Dr KH Wafiyul Ahdi
KH Nur Hadi
KH Ishom Achamdi
H Dzulfikar Dawam Ikhwanto
Dr KH M Shohib Hannan


TANFIDZIYAH 

Ketua: KH Fahmi Amrullah Hadzik
Wakil Ketua: KH M Mustain Dzul Azmi Dimyati
Wakil Ketua: Ilham Rokhim S.Ag, M.HI
Wakil Ketua: Drs H Hadi Saifuddin M.Pd
Wakil Ketua: H M Masrur S.Pd.I, M.SI
Wakil Ketua: H Hamid Hamdah
Wakil Ketua: Drs H Herly Yusuf Wibisono M M.Pd


SEKRETARIS

Sekretaris: H Ubaidillah 
Wakil Sekretaris: H Ahmad Nurul Fuad
Wakil Sekretaris: Ainul Rifqi M.Th.I
Wakil Sekretaris: H Zainul Arifin M.Pd 
Wakil Sekretaris: Agus Mahfudin M.SI
Wakil Sekretaris: Ahmad Zuhaib SE


BENDAHARA

Bendahara: KH Rahmatullah Akbar ST
Wakil Bendahara: Ainur Rofiq M.Pd
Wakil Bendahara: H Umar Hasyim ST
Wakil Bendahara: H Agung Wicaksono
Wakil Bendahara: H Juliono


Artikel Terbaru