• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Senin, 5 Juni 2023

PCNU Jombang

SUSUNAN PCNU KABUPATEN JOMBANG ANTARWAKTU 
Masa Khidmah 2019-2022


MUSTASYAR
KH M Djamaluddin Ahmad
KH Masduki Abdurrahman 
Dr KH Isrofil Amar, M.Ag
Drs KH taufiqurrohman Muchid
KH Abdul Hakim Mahfudz
KH A Takmir Romly, SH., M.Si
KH Moh Irfan Sholeh, MA
KH Abdussalam Shohib
KH Sholeh Maksum


SYURIYAH
Rais: KH Abdul Nashir Fattah
Wakil Rais: KH A Wazir Aly Lc
Wakil Rais: Drs KH Abdul Kholiq Hasan, M. H.I
Wakil Rais: Kiai M Sholeh
Wakil Rais: Kiai Sholihuddin Sofwan, S.Pd.I
Wakil Rais: Habib Muhammad Bin Ali Al Jufri 
Wakil Rais: KH Mukhlis Dimyati
Wakil Rais: Habib Muhammad Mujaddid Bin Salim Assegaf
Katib: Ahmad Samsul Rijal 
Wakil Katib: H M Wafiyul Ahdi, M.Pd.I


A'WAN
KH Imron Rasyadi Malik 
Drs KH Zaimuddin Wijaya As'ad
KH Abdul Hadi Yusuf Masyhar
KH Saiful Hidayat
KH M Najib Muhammad
KH Sobich Al-Muayyad 
KH Sa'dulloh Ridwan 
KH Khotibul Umam
KH Abdul Rozaq Husni 


TANFIDZIYAH
Ketua: KH M Salmanudin Yazid, M.Pd.I
Wakil Ketua: H Azam Choiruman Najib
Wakil Ketua: H M Munif Kusnan, SH,. M.Si
Wakil Ketua: H Muslimin Abdilla, S.Ag
Wakil Ketua: Amirul Arifin, S.E
Wakil Ketua: H Didin A Sholahudin, S.E
Wakil Ketua: Moh Alwi Abdillah
Wakil Ketua: Abdurrosyid, S.Pd,. MTSOL
Wakil Ketua: Sugiarto, S.Ag
Wakil Ketua: Drs Hadi Saifuddin, S.Pd,. MM
Sekretaris: Mochammad Muchlis, S.Ag
Wakil Sekretaris: Maghfuri Ridwan, S.H
Wakil Sekretaris: M Fathoni Mahsun, S.Pd
Bendahara: M Sulthon Sulaiman, M.Pd
Wakil Bendahara: Dr H Muhyidin Zainul Arifin, MM
Wakil Bendahara: Abd Mukhid, S.Pd


Artikel Terbaru