• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Kamis, 7 Desember 2023

PCNU Jombang

SUSUNAN PCNU KABUPATEN JOMBANG MASA KHIDMAH TERBATAS 2023-2024 


MUSTASYAR

KH Masduqi Abdurrohman
KH Taufiqurrahman Muchith
KH Cholil Dahlan
KH Ahmad Tamim Romli
KH M Hasib Wahab
KH Abdul Hakim Mahfudz
Dr KH Afifudin Dimyathi 
KH Abdul Latif Malik
KH M Salmanudin Yazid


SYURIYAH

Rais: KH Achmad Hasan
Wakil Rais: Habib Muhammad bin Salim Assegaf 
Wakil Rais: KH Zaimuddin Wijaya As'ad 
Wakil Rais: Drs KH Taufiq Abdul Djalil
Wakil Rais: Dr KH Abdul Kholiq Hasan, M.HI
Wakil Rais: KH Habib Sholeh
Wakil Rais: KH Ainul Yakin


KATIB

Katib: Dr Sholahudin Fathurrahman SH, M.SI
Wakil Katib: KH Abdur Rozaq Sholeh
Wakil Katib: KH M Ali Imron
Wakil Katib: H Ubaidillah
Wakil Katib: Muhammad Muhyiddin S.Pd.I, MH
Wakil Katib: Mochamad Afairur Ramadlan S.Pd.I


A'WAN 

KH Najib Muhammad
KH Abdul Hadi Yusuf Masyhar
Habib Hadi Al-Jufri
Dr KH Mujib Adnan
KH Mustain Hasan
Dr KH Wafiyul Ahdi
KH Nur Hadi
H Basyaruddin Saleh
H Dzulfikar Dawam Ikhwanto
Dr KH M Shohib Hannan 


TANFIDZIYAH 

Ketua: KH Fahmi Amrullah Hadzik
Wakil Ketua: KH M Mustain Dzul Azmi Dimyati
Wakil Ketua: KH Ishom Ahmadi
Wakil Ketua: Ilham Rokhim S.Ag, M.HI
Wakil Ketua: Drs H Hadi Saifuddin M.Pd
Wakil Ketua: H M Masrur S.Pd.I, M.SI
Wakil Ketua: Drs H Herly Yusuf Wibisono M M.Pd


SEKRETARIS

Sekretaris: Abd Hamid Hamdah
Wakil Sekretaris: H Ahmad Nurul Fuad
Wakil Sekretaris: Ainul Rifqi M.Th.I
Wakil Sekretaris: H Zainul Arifin M.Pd 
Wakil Sekretaris: Agus Mahfudin M.SI
Wakil Sekretaris: Ahmad Zuhaib SE


BENDAHARA

Bendahara: KH Rahmatullah Akbar ST
Wakil Bendahara: Ainur Rofiq M.Pd
Wakil Bendahara: H Umar Hasyim ST
Wakil Bendahara: H Agung Wicaksono
Wakil Bendahara: H Juliono


Artikel Terbaru